Khuyến Mãi 2021 ( Coupon Code : FREE 15 )

Mua đủ bộ theo tầm giá

Hiển thị:

1.875.000 VNĐ

Bộ micro Audio-Technica ATR1200x và sound card XOX K10 (10th)

VIDEO TRẢI NGHIỆM BỘ SẢN PHẨM:BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM: Micro Audio-Technica ATR1200x (690.000 VNĐ)- G..

2.075.000 VNĐ

Bộ Micro Audio-Technica ATR1300x Và Sound Card XOX K10 (10th)

BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM: Micro Audio-Technica ATR1200x (890.000 VNĐ)- Gá đỡ micro- D..

1.925.000 VNĐ 1.690.000 VNĐ

Bộ Micro Cho Nữ NM-LS250 Và Sound Card H9 (Pro)

BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM: Micro NM-LS250 (790.000 VNĐ)- Shock mount- Dây micro XRL-3.5..

1.925.000 VNĐ 1.590.000 VNĐ

Bộ Micro Cho Nữ NM-LS250 Và Sound Card K300

BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM: Micro NM-LS250 (790.000 VNĐ)- Shock mount- Dây micro XRL-3.5..

2.025.000 VNĐ 1.950.000 VNĐ

Bộ Micro cho nữ NM-LS250 Và Sound Card XOX K10 (10th)

BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM: Micro NM-LS250 (690.000 VNĐ)- Shock mount- Dây micro XRL-3.5- M&agra..

1.855.000 VNĐ 1.690.000 VNĐ

Bộ Micro NM-LS200 Và Sound Card H9 (Pro)

VIDEO TRẢI NGHIỆM BỘ SẢN PHẨM: BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM: Micro NM-LS200 (590.000 VNĐ)- Shock mount- D..

1.855.000 VNĐ 1.590.000 VNĐ

Bộ Micro NM-LS200 Và Sound Card K300

BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM: Micro NM-LS200 (590.000 VNĐ)- Shock mount- Dây micro XRL-3.5- Bô..

2.055.000 VNĐ 1.950.000 VNĐ

Bộ Micro NM-LS200 Và Sound Card XOX K10 (10th)

BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM: Micro NM-LS200 (590.000 VNĐ)- Shock mount- Dây micro XRL-3.5- B&ocir..

9.348.000 VNĐ 8.650.000 VNĐ

Bộ Micro Thu Âm Audio-Technica AT2020 và Sound card 2i2 (gen3) và tai nghe Audio-Technica ATH-M20x

BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM: Micro Audio-Technica AT2020 (2.750.000 VNĐ)- Gá đỡ micro- V..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 12 (1 Trang)